Malasakit

Gaano ka kahanda sa panahon ng kalamidad?

1000 na ka-barangay na ang nag-MALASAKIT.

Makiisa na sa kanila!